Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Over het digitale RMO-archief

Welkom! Dit is een nieuwe digitale omgeving voor het volledige RMO-archief. De komende jaren wordt steeds meer papieren archief en fotografisch materiaal gedigitaliseerd. De digitale kopieën worden op deze website geplaatst.

Vanaf 1818

Vanaf de stichting in 1818 archiveert het museum papieren documenten en fotografisch materiaal. Deze stukken zijn voor interne en externe onderzoekers een bron van informatie over de geschiedenis van het museum, de verwerving van objecten, opgravingen en de archeologiebeoefening in het algemeen.

Het brievenarchief: een schier onuitputtelijke bron van informatie

De correspondentie vanaf 1818 tot en met 1995 is inmiddels gedigitaliseerd. In lijn met de AVG (de privacywet) is de periode 1949 tot 1995 niet openbaar toegankelijk. Om de briefwisseling uit deze tijd in te zien kunt u contact opnemen met de archivaris van het museum.

De originele stukken worden niet langer beheerd door het RMO, maar worden klaargemaakt voor opname in het Nationaal Archief te Den Haag.

Brievenarchief ontsloten

Het brievenarchief uit de periode 1818-1923 is inmiddels doorzoekbaar op naam, instelling, plaatsnaam, datum en inhoud. In 2023 zal een tweede project starten om met hulp van vrijwilligers het brievenarchief na 1923 doorzoekbaar te maken. Ook nu zijn er veel handen nodig om ook de rest van de twintigste eeuw te ontsluiten. Misschien wilt u meehelpen. U kunt zich hier opgeven.

Privéarchieven: Reuvens, Pleyte en Humbert

Het privéarchief van de eerste directeur en tevens eerste hoogleraar archeologie, Caspar Reuvens, is digitaal beschikbaar. Dit geldt ook voor de 11 ‘plakboeken’ van Willem Pleyte. Deze boeken bevatten aantekeningen, illustraties en foto’s van archeologische vondsten in Nederland. Ook de correspondentie van Jean Emile Humbert is online te raadplegen.

De originele stukken worden niet langer beheerd door het RMO, maar worden klaargemaakt voor opname in het Nationaal Archief te Den Haag.

Fotografisch materiaal

In de komende jaren zal veel fotografisch materiaal gedigitaliseerd worden. De resultaten zullen in de digitale omgeving beschikbaar worden gesteld. Een deel van onze glasnegatieven is er al te vinden. Ook voor het ontsluiten van de fotografische collectie zijn we op zoek naar vrijwilligers. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij de archivaris.

Papieren archief

Inmiddels zijn de beschrijvingen van alle museale archiefstukken opgeladen in de digitale omgeving, ook als een digitaal object ontbreekt. Zo weet u wat er in het RMO-archief te vinden is. Voor het inzien van deze stukken kunt u een afspraak maken met de archivaris van het museum.

Het archief in Leiden bezoeken

Het beheer van het archief is in handen van Mariëlle Bulsink, bibliothecaris en archivaris van het Rijksmuseum van Oudheden. Zij werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag en is telefonisch bereikbaar op 071 – 5163 124 of via m.bulsink@rmo.nl.

Het papieren archief van het Rijksmuseum van Oudheden bevindt zich in het dienstgebouw van het museum aan de Papengracht 30 in Leiden. Dit is de straat achter het museum zelf.

Het schenken van archiefmateriaal

Hoewel we tegenwoordig in een digitaal tijdperk leven, groeit het analoge archief nog steeds. Privéarchieven van personen die hun sporen hebben verdiend in de archeologie krijgen een plek in het RMO-archief. Mocht u een goede bestemming zoeken voor documenten die gerelateerd zijn aan de archeologiebeoefening of informatie bevatten over de oudheidkundige collectie, dan kunt u zich wenden tot Mariëlle Bulsink, archivaris van het museum, tel. 071 – 5163 124 of via m.bulsink@rmo.nl.