Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Archief P.J.R. Modderman

(41)
Archiefstuk
Inv.nr.
Archief P.J.R. Modderman: Activiteiten: Overzicht opgravingen P.J.R. Modderman 1956-1982
19.34/11.06
Archief P.J.R. Modderman: Activiteiten: Universiteit Leiden: overzicht tweegesprekken oud- en jong-gepromoveerden: P.J.R. Modderman en L. Verhart
19.34/11.05
Archief P.J.R. Modderman: Plakboek
19.34/02.01-34
Archief P.J.R. Modderman: Plakboek: Ter gelegenheid van promotie Rijksuniversiteit Groningen (1945), privaatdocentschap Rijksuniversiteit Utrecht (1955) en publicatie Analecta III (1971)
19.34/03
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Scripta Academica Groningana III: Vorderingen der Wetenschap sinds 1940: op pagina 57 wordt P.J.R. Modderman genoemd
19.34/12.01
Archief P.J.R. Modderman: Het manuscript 'Prehistorie van Nederland' verdeeld over twee chronologisch op elkaar volgende schriften.
19.34/07.01-02
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Uit Groeven en Graven, Bekeraardewerk uit de Jonge Steentijd, Gemeentemuseum Arnhem: P.J.R. Modderman in werkcomité tentoonstelling
19.34/12.02
Archief P.J.R. Modderman: Plakboek: Ter gelegenheid van de benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de culturele prehistorie van West- en Midden-Europa, Rijksuniversiteit Leiden (1961)
19.34/04
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Recensie door B. Soudsky van Palaeohistoria vol. VI-VII (1958-1959) in Helinium 1962
19.34/12.03
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - Missiehuis Stein/A. Munsters over grafkelder Stein
19.34/10.06
Archief P.J.R. Modderman: Knipsels: Artikelen over opgravingen in Elsloo
19.34/09
Archief P.J.R. Modderman: Manuscripten: 'Megalithen in Schotland' (z.j.), 'Prehistorie en Geschiedenis' (1968), 'Geschiedenis van het vak in Nederland' (1970), 'Caput Nederland: West-Friesland' (1973), 'Palaeodemografie (1976), 'Nederlandse Grafheuvels' (1980), syllabus Neolithicum, vroege en midden-bronstijd (z.j.)
19.34/08.01-07
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - Jurej (?), Nitra (Slowakije)
19.34/10.02
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Felicitaties 25 jaar hoogleraarschap
19.34/06.01.02
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - diverse correspondenten: A. Boomert, L. Burnez, U. Fischer, H. Lorenz, K.J. Narr, I. Pavlu
19.34/10.10
Archief P.J.R. Modderman: Activiteiten: Toespraak P.J.R. Modderman bij promotie van P. van der Velde, On Bandkeramik Social Structures
19.34/11.01
Archief P.J.R. Modderman: 'Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: 'Das Palisadenringsystem', op pagina 94 wordt P.J.R. Modderman genoemd
19.34/12.04
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Verleden Land in Beeld, bij tentoonstelling Vondsten uit Verleden Land 1981-1982
19.34/12.05
Archief P.J.R. Modderman: Plakboek: Ter gelegenheid van het afscheid van Modderman als hoogleraar in de prehistorie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1982), bijeenkomst 50-jarig doctoraat Arnhem (1995), lunch faculty Club Leiden (1999).
19.34/05
Archief P.J.R. Modderman: Activiteiten: Benoeming tot erelid van de Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques
19.34/11.02
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - E. Lenneis
19.34/10.03
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - J. Lüning
19.34/10.05
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - A. Versluis/H.A. Toeter over opgravingen te Kuinre/Schokland 1944
19.34/10.08
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Manuscript: terugblik op zijn werkzame leven door P.J.R. Modderman
19.34/06.02
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - W.P.A.M. Hendrix over Bandkeramische boerderij/grafkelder te Stein
19.34/10.01
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Overdruk S. Milisauskas & J. Kruk: Utilization of cattle… in: Antiquity, vol. 65, number 248, sept. 1991
19.34/12.06
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: P. van der Velde, A short History of Dutch Archaeology, december 1944
19.34/12.08
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Overdruk W. Roebroeks, Updating the Earliest Occupation of Europe, in: Current Anthropology vol. 35, number 3, June 1994, p. 301-305
19.34/12.07
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Symposium en felicitaties ter ere van de 80ste verjaardag P.J.R. Modderman (1999)
19.34/06.01.03
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - Leendert (Louwe Kooijmans?)
19.34/10.04
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Autobiografische documenten
19.34/06.01.01
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - H.T. Waterbolk en de familie Loeb over juffrouw Loeb (1907-2000): in memoriam juffrouw Loeb in: Korte Berichten (personeelsblad ROB), oktober 2000, nr. 10
19.34/10.09
Archief P.J.R. Modderman: Activiteiten: Kleurenfoto's promotie A. Verpoorte Rijksuniversiteit Leiden, 07-12-2000
19.34/11.03
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Overdruk D. Raemakers, De Vlaardingen-groep als laatste schakel in het Neolithisatieproces? In: Terra Nigra 151, september 2001
19.34/12.10
Archief P.J.R. Modderman: Publicaties in samenwerking met P.J.R. Modderman: Folder Archeologie in Deventer, nummer 4, 2001: IJzertijd in de Driebergenbuurt
19.34/12.09
Archief P.J.R. Modderman: Activiteiten: Oorkonde: P.J.R. Modderman erelid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), 12-06-2001
19.34/11.04
Archief P.J.R. Modderman: Correspondentie P.J.R. Modderman - L. Theunissen en Van As
19.34/10.07
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Overlijdensadvertentie (2005)
19.34/06.01.04
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Nachruf für Pieter J.R. Modderman door Jens Lüning
19.34/06.01.06
Archief P.J.R. Modderman: Levensloop P.J.R. Modderman: Correspondentie Lysbeth Modderman-Jens Lüning (2006)
19.34/06.01.05
Archief P.J.R. Modderman: Overdracht privé-archief P.J.R. Modderman aan het RMO op 31-01-2020 door zijn dochter Ettjen Modderman
19.34/01