Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Archief C. Leemans

(36)
Archiefstuk
Inv.nr.
Archief C. Leemans: Tableau signitique des signes hiéroglyphique et leurs dérivés hierat. & demot.
19.05.02/08
Archief C. Leemans: Excerpten van brieven van Leemans aan diverse correspondenten
19.05.01/18
Archief C. Leemans: Excerpta Aegyptica
19.05.02/01
Archief C. Leemans: Uittreksels betreffende Assyrische, Babylonische, Medische, Perzische Oudheden, Spijkerschrift etc.
19.05.02/02
Archief C. Leemans: Aantekeningen, uittreksels, enz. meestal betrekkelijk Griekse, Romeinsche, ook enkele andere oudheden
19.05.02/03
Archief C. Leemans: Das Wesen der Synographae
19.05.02/04
Archief C. Leemans: Aantekeningen op Leemans Horapollo
19.05.02/05
Archief C. Leemans: La nouvelle table d'Abydos (Deveria, Mariette); Die Sethos-Tafel von Abydos (Lepsius)
19.05.02/06
Archief C. Leemans: La table de Sakkara
19.05.02/07
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans van G. Lebers
19.05.01/02
Archief C. Leemans: Des insectes peints ou sculptés sur les monuments antiques de l'Egypte
19.05.02/09
Archief C. Leemans: La Stèle de l'an 400
19.05.02/10
Archief C. Leemans: Les monuments / I monumenti ( met brieven en aantekeningen)
19.05.02/11
Archief C. Leemans: Aantekeningen van opgravingen en archeologische ontdekkingen in onzen bodem
19.05.03/01
Archief C. Leemans: Afzonderlijke optekening van oude Romeinsche wegen, Romeinsche, Gallische, Germaansche overblijfsels aanwezig of gevonden in den omtrek van Otteweiler etc. getrokken uit den artikel : Die Umgegend von Ottweiler, van Hansen
19.05.03/03
Archief C. Leemans: Diverse aantekeningen
19.05.03/05
Archief C. Leemans: Literatuurlijsten
19.05.03/06
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Chas R. Hale, Maspero, A. Maury, A. de Marsy, Martigny, A. Mariette, V. Mahillos, Ly-chao-pee, Louvot
19.05.01/09
Archief C. Leemans: Correspondentie over brievenarchief Leemans
19.05.01/01
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans van R. Lepsius
19.05.01/03
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans van R. Lepsius
19.05.01/04
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans van F.J. Chabas
19.05.01/05
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Douglas, Dognée, Dévéria, Estorff, Franks, Forshall, Fischer, Gerhard
19.05.01/06
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Gray, Reville, Rein, Partheij, Olivecrona, Naville, Revillort, Raoul Rochette
19.05.01/07
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Rosny, Michaelis, Müller, Nijssen, Rouler, E. de Rougée, Rosellini, Lucien Adams
19.05.01/08
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans van Th. Von Bunsen en A. Freiherr von Ungern Sternberg
19.05.01/17
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van C.J. London, A. Léfébure, Léfébure, John Lee, Jeusen, Jacqnet, H. Hildebrand, W. Heuzen, Hanny
19.05.01/10
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Conestabile, Burbure, Brugsch, Boswarth, Birch, Bernardin, J. de Baye, Anatole Bamps
19.05.01/11
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Sickel Dill, Langemeister, Olfers, Sumner, Vallier, Schmitz, Viggo Schmidt, E. Sediaparelli, H. Schaafhausen, J. Schoetter, Thomsen
19.05.01/12
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Wilcken, De Witte, Yates, Schuermans, Fétis, Abel, Vischer, Whistling, Whewill, Castraneda, Catternina, Charency, La Citerne
19.05.01/13
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven aan Leemans: brieven van Romeri, Duchesne, Vaughan, Eisenlohr, Henry Green, Pitra, De Meissas, Henry Ellis, Da Silva, Mestorf, Quatrefages,Meulemans, Macray, Oetida Tsoenede Voo, Havard, Green, Gildemeister, Grucker, Haaser, Fontanes, Hampel, Gesenius, Nikolaides, De Moutillet, Tröttsch, Michel Mouslon, C. van Dessel, Wiedemann, Bastelaer
19.05.01/14
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven van diverse correspondenten
19.05.01/15
Archief C. Leemans: Kopieën van brieven van diverse correspondenten
19.05.01/16
Archief C. Leemans: Alphabetische Naamlijst behoorende bij de kaart van de in Nederland, België en een gedeelte der aangrenzende landen gevonden Romeinsche, germaansche of Gallische Oudheden; benevens de Romeinsche en andere oude wegen enz.
19.05.03/04
Archief C. Leemans: Nehalennia altaar onlangs te Domburg ontdekt beschreven en toegelicht
19.05.03/02
Archief C. Leemans: Kopie van een brief van Leemans aan Néroutsos-Bey
19.05.01/19