Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Archief C.J.C. Reuvens

(110)
Archiefstuk
Inv.nr.
RA 36a: Monumenta in Aegypto etiarum existentia
19.02.01/62
RA 18c bis: Dictata de antiquitate Romana (staatsvorm republiek)
19.02.01/27
RA 18c ter: Dictata de antiquitate Romana (vervolg staatsvorm republiek)
19.02.01/28
RA 18d: De jure civium Romanorum
19.02.01/29
RA 18e: De conditione eorum qui cives non erant, de sociis
19.02.01/30
RA 18f: Excerpta de censu etc.
19.02.01/31
RA 18g: Dictata de judiciis publici et privatis, de judiciis in provinciis
19.02.01/32
RA 18h: Excerpta de judiciis privatiis
19.02.01/33
RA 18i: Excerpta de judiciis publiciis et poena
19.02.01/34
RA 18j: Excerpta de mutala sub imperatoribus republicae forma
19.02.01/35
RA 18k: Excerpta partem sacram et mythologiam spectantia
19.02.01/36
RA 18l: Excerpta partem militarem et domesticam
19.02.01/37
RA 18m: Dictata et excerpta de topogrpahia urbis Romae
19.02.01/38
RA 18c: Dictata de antiquitate Romana (staatsvorm koningstijd)
19.02.01/26
RA 18p: Annotationes ad Fussii compendium de antiquitate Romana
19.02.01/41
RA 26: Aantekeningen over de Romeinse en andere oudheden gevonden op Arentsburg
19.02.01/52
RA 18r: Excerpta de antiquis verbis et dictionisbus veterae populorum Italiae
19.02.01/43
RA 18s: Excerpta de Dionysio Halicarnassensi
19.02.01/44
RA 18t: Excerpta e Niebuhrio
19.02.01/45
RA 18u: Adversaria antiquaria ordine alpabetico
19.02.01/46
RA 19: Aantekeningen over de Tabula Peutingerana en het Itenarium Antonini
19.02.01/47
RA 20: Over Romeinse wegen in België e.o.
19.02.01/48
RA 21: Index des antiquités Rom., Gauloises etc. des monumens d 'architecture du M.A. de la France, des Pays-Bas et des prov. Allemandes
19.02.01/49
RA 23: Uittreksels uit Hegenitii It. Frisico-Hollandicum en Ortelli It. Gallo-Brab.
19.02.01/50
RA 26: Aantekeningen over de Romeinse en andere oudheden gevonden op Arentsburg
19.02.01/51
RA 11c (bis): Antiquitates Graecae et Romanae
19.02.01/13
RA 1a: Over de geschiedenis der kunst, met een catalogus van de gipsafgietsels van Humbert de Superville
19.02.01/02
RA 1b: Over de geschiedenis der kunst
19.02.01/03
RA 1c: Over de geschiedenis der kunst
19.02.01/04
RA 2: Titels van boeken, vooral oudheidkundige
19.02.01/05
RA 36b-d: Diverse aantekeningen over Egypte
19.02.01/63
RA 31: Schetsboek met annotaties over vindplaatsen in Drenthe
19.02.01/59
RA 4: Alfabetisch register van platen en tekeningen van oude monumenten
19.02.01/08
RA 6: Uittreksel van een handschrift van Peyresc, met afbeeldingen
19.02.01/09
RA 7: Uittreksel uit Clarkes Travels
19.02.01/10
RA 8: Excerpta de Assyriis, Medis, Babyloniis e sacris litteris
19.02.01/11
RA 9: Uittreksel en aantekeningen over oudheidkundige onderwerpen en mythologie
19.02.01/12
RA 1. Over de geschiedenis der kunst
19.02.01/01
RA 12a-b: Aantekeningen over Mithras-monumenten ec, met tekeningen en prenten
19.02.01/14
RA 13a-d: Aantekeningen over Nederlandse en Germaanse mythologie, overleveringen en dichtwerken
19.02.01/15
RA 14a-c: Aantekeningen over numismatiek
19.02.01/16
RA 34: Aantekeningen over Zeeland: Domburgse monumenten, vliedbergen of terpen in Zeeland
19.02.01/60
RA 35: Aantekeningen over Nederlandse oudheden, alfabetisch geordend
19.02.01/61
RA 15a: Gotische bouwkunst
19.02.01/19
RA 15b: Monumenta sepulchralia
19.02.01/20
RA 15c: Monumenta sepulchralia praecipue Cantabrigiana
19.02.01/21
RA 16f-g: Aantekeningen over epigrafiek (dii peregrini aut ignobilis; decorum cognomina infrequrnta)
19.02.01/22
RA 17a-c: De vastis pictis, diverse uittreksels
19.02.01/23
RA 18a: Praefationes ad scholas publicas antiquarias
19.02.01/24
RA 18b: Index scholarum de antiquitate Romana, Pars I: Civilis
19.02.01/25