Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Scripties hoger onderwijs

(271)
Archiefstuk
Inv.nr.
Werkstukken iconografie I en II: Faber-Meindersma, H.A.: Apollo en Artemis onder een palmboom (PC 3)
14.07/31
Werkstukken iconografie I en II: Wijmenga, H.: Interpretaties op de mythe van Ganymedes. (MFA 10.184)
14.07/12
Werkstukken iconografie I en II: Harthoorn, N.S.F.: Triptolemos in Leiden. Traditie of vernieuwing (PC 76)
14.07/23
Scriptie: (auteur onbekend): Stèle van ‘Iэm.w-nfr, Nr.77 uit het RMO te Leiden.
14.03/62
Scriptie: Mi, Filippo: Stela AP 21, Numerous Individuals on a Middle Kingdom Stela from the Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
14.03/93
Werkstukken iconografie I en II: Schie, M. van: Kolonettenkrater, collectie RMO, Leiden (I 1954/2.1)
14.07/24
Werkstukken iconografie I en II: Gerding, L.: Attisch Roodfigurig halsamfoor (PC 76)
14.07/37
Scriptie: Geest, Laura: Museological practices as a reflection of the ethics of Egyptian mummies on display
14.03/105
Werkstukken iconografie I en II: Beckeringh, D.: Jason en Medea. (PC 32)
14.07/09
Werkstukken iconografie I en II: Hoorn, A.J.D.D.: De mythe van Peleus en Thetis (PC 48)
14.07/22
Scriptie: Martínez Fernández, J.: Identity, Death and Faces. A social approach to the analysis of the Graeco-Roman funerary masks from the RMO
14.03/83
Scriptie: Hogenboom, P. : Worldly professions of women in Late Period and Ptolemaic Egypt. An analysis of female occupational activities in Demotic documentary texts
14.03/85
Werkstukken iconografie I en II: Dreijer, M.: Aias and Kassandra (PC 54)
14.07/38
Werkstukken iconografie I en II: Schorer, E.A.M.: Aeneas en Anchises (München 3185 (J 903))
14.07/35
Scriptie: (auteur onbekend): Drie Romeinse Portretkoppen
14.04/07
Scriptie: Klaveren, H.W. van: Celtic field en nederzettingssporen bij de Vijfsprong
14.05/47
Scriptie: Balfoort, A.: Catalogue of cycladic material within Dutch and Belgian borders. Public and private collections.
14.06/14
Scriptie: (auteur onbekend): Bronstijd Nederzetting in Alblasserwaard, Noord Holland
14.05/58b
Werkstukken iconografie I en II: Schie, M. van: Hydria, mannen onder de douche. (PC 63)
14.07/15
Werkstukken iconografie I en II: Bos, K. van den: De Sisyphus-Aeneasvaas (PC 49)
14.07/29
Werkstukken iconografie I en II: Bogaards, M.: De verbeelding van Aineias’ vlucht uit Troje (PC 49)
14.07/28
Scriptie: Vughts, Marije: A Coptic family archive in the Museum of Antiquities in Leiden
14.03/37
Scriptie: Simons, M.: Van verroest stuk lood naar eeuwenoud fenomeen. Het vervloekingstablet uit Leiden-Roomburg in context
14.08/02
Scriptie: Wilbrink, H.: Welkom, welkom. Een saïtische stele uit de collectie van het RMO te Leiden.Welkom, welkom. Een saïtische stele uit de collectie van het RMO te Leiden.
14.03/69
Scriptie: Zitman, M.J.W.H.: The Necropolis of Assiut. A case study of local Egyptian funerary culture from the Old Kingdom to the end of the Middle Kingdom. Bijlage: afbeeldingen.
14.03/74
Werkstukken iconografie I en II: Burgers, W.: De Leidse Hydria van de Antimenes-schilder (PC 63)
14.07/27
Scriptie: Jansma, N.S.H.: Ornamenten in Koptische handschriften
14.03/48
Werkstukken iconografie I en II: Goedhart, M.: Achilleus in gevecht met Memnon (AMM 1)
14.07/25
Scriptie: Haasloop, Werner. G: Fossa Drusiana, Sala fluvius et Lacus flvum
14.05/04
Scriptie: Haasloop, Werner. G: Gedeelte van het eerste segment der Romeinsche reiskaart (I Tabula Peutingeriana) toegepast op ons land …
14.05/03
Scriptie: Haasloop, Werner. G: De voortijd door oudheden en grafheuvels opgehelderd
14.05/02
Scriptie: (auteur onbekend): Hallstatturn en Romeins terra nigra schoteltje uit Cuyk
14.05/33
Scriptie: Huizinga, Johan: Nota van J. Huizinga over het ontstaan van het Museum van Oudheden
14.01/01
Scriptie: Huizinga, Johan: Nota over het ontstaan van het Museum van Oudheden
14.01/01
Scriptie: Breuer, J.: Oppidum Batavorum
14.05/05
Scriptie: Mohr, H.Th.: Studien zur Mastaba im Leidener Museum
14.03/01
Scriptie: Bisseling, G.A.L.: Bijdrage tot de kennis van het vaatwerk gevonden in de Bataafsche nederzetting op Ockenburgh bij Den Haag: rapport van mijne onderzoekingen en vondsten in de jaren 1931-41
14.05/06
Scriptie: Felix, Pieter: Das zweite Jahrtausend vor der Zeitrechnung in den Niederlanden: Studien zur niederländischen Bronzezeit
14.05/07
Scriptie: Gorop, Jean van: Dossier Goropius Becanus uit het Rijksarchief te s' Hertogenbosch
14.06/01
Scriptie: Stricker, B.H.: The graphi-system of the London and Leiden magical papyrus
14.03/39
Scriptie: Kunst, Jan: De stele van Wedja-Hor
14.03/29
Scriptie: Spann, W.A.: Bodemvondsten van voorromeinse, Romeinse en Frankische oorsprong uit de gemeente Millingen aan de Rijn
14.05/08
Scriptie: Velde, P. van de: Rijksmuseum van Oudheden e 1936/1 57-60 (of 74): een onderzoekje
14.05/09
Scriptie: As, A. van: Vondsten uit een neolitische grafheuvel - heuvel 4, pyramide Scholsche berg bij Garderen
14.05/11
Scriptie: Perizonius, W.R.K.: Uitzonderlijk versierd Midden IJzertijd aardewerk (marne) uit Elsloo Limburg: vier scherven met een rode beschildering en twee randscherven versierd met een driedubbel trapmotief
14.05/10
Scriptie: Beijer, A.J.: Het middenbronstijd depot van Veenenburg
14.05/12
Scriptie: Steures, D.C.: Vier ijzertijdurnen uit Wychen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
14.05/15
Scriptie: Versteeg, Aat: Vier paleolithen
14.05/13
Scriptie: Broeke, P.W. van den: Een depot met vuurstenen bijlen uit de trechterbekercultuur, gevonden in het Eenerveld bij Een, gemeente Norg
14.05/14
Scriptie: Grooth, M. de: De sierschijf van Helden
14.05/16