Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Bruikleen

(82)
Archiefstuk
Inv.nr.
Documentatie overname van voorwerpen: Reçu's van overname door het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden van voorwerpen afkomstig uit andere musea 1821-1893
11.06/01
Documentatie overdracht van voorwerpen: Aktes van overdracht van door het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden aan andere musea overgedragen voorwerpen 1822-1889 & 1904
11.05/01
Bewijzen in bewaring genomen voorwerpen 1832-1888
11.03/01
Documentatie afwijkende of valse voorwerpen: Oudheden bij het museum ingelijfd, maar tot nadere bestemming afzonderlijk bewaard/onechte voorwerpen van marmer, beelden en beeldwerken
11.07/01
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1906-1924
11.01/01-02
Documentatie ruil van voorwerpen: Lijst van door het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden met het Philadelphia Museum, VS, geruilde voorwerpen 1911-1912.
11.04/01
Zaak Zander
11.08
Langdurige bruiklenen 1928-1972
11.02/01b
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1926-1927
11.01/01-03
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1928-1929
11.01/01-04
Langdurige bruiklenen 1928-1972
11.02/01a
Register inkomende bruiklenen 1929-1976
11.01/08b-2
Kopieën van lijsten in langdurig bruikleen gegeven voorwerpen
11.01/01-01b
Overdracht, ruil en schenking objecten 1930-1963
11.03/02a
Register uitgaande en inkomende langdurige bruiklenen
11.01/01-01a
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1930
11.01/01-05
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1931
11.01/01-06
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1932-1934
11.01/01-07
Documentatie collectie WO II: Handleiding voor het evacueren bij oorlogsgevaar
11.07/04
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1935-1937
11.01/01-08
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1938
11.01/01-09
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1939-1941
11.01/01-10
Documentatie collectie WO II: Lijst van voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden en het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, Leiden welke in 1941-1944 zijn overgebracht naar en van de schuilkelders in de duinen
11.07/02
Documentatie collectie WO II: Inventarisatiecontrole ivm het transport van voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden welke in 1941 zijn overgebracht naar de schuilkelders
11.07/03
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1942-1943
11.01/01-11
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1944-1946
11.01/01-12
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1947-1948
11.01/01-13
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1949-1951
11.01/01-14
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1952-1953
11.01/01-15
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1954-1955
11.01/02-01
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1956-1957
11.01/02-02
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1958-1959
11.01/02-03
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1960
11.01/02-04
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1961-1962
11.01/02-05
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1963-1964
11.01/02-06
Register uitgaande bruiklenen 1965-1988
11.01/08b-1
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1965
11.01/02-07
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1966
11.01/03-01
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1967
11.01/03-02
Register overdrachten 1968-1977
11.01/08a
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1968-1969
11.01/03-03
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1970-1971
11.01/03-04
Bruiklenen voor onbepaalde tijd verstrekt 1928-1972
11.02/02
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1972-1973
11.01/03-05
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1974-1975
11.01/03-06
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1976-1977
11.01/03-07
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1978-1980
11.01/04a
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1981-1983
11.01/04b
Inkomende bruiklenen Nabije Oosten 1983-1987
11.03/02b
Uitgaande en inkomende bruiklenen 1984-1987
11.01/05