Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Gebouw en inrichting

(149)
Archiefstuk
Inv.nr.
Gebouw en inrichting: Rapenburg 28, eerste verdieping: afdeling Voor-Azië, Etrusken
15.05
Gebouw en inrichting: Rapenburg 28, begane grond, zaal 028 (Egyptische beelden)
15.03
Gebouw en inrichting: Calque van een voorstel tot tuinaanleg op de binnenplaats
15.03/02
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal
15.04/01a
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: transport Taffehtempel
15.04/03-04
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: tekeningen Taffehtempel
15.04/05-07
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: opbouw Taffehtempel
15.04/06
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: publiciteit Taffehtempel
15.04/07
Gebouw en inrichting: Rapenburg 28, tweede verdieping, zaal 230 en 231 (lierzolder)
15.06
Gebouw en inrichting: Stuk betreffende het plan voor de inrichting van de klassieke afdeling van het RMO
15.01/05
Gebouw en inrichting: Museumplannen omtrent gebouw en inrichting, brieven, kaarten; gebonden en doorgeschoten
15.01/01
Stukken inzake het bouwen en inrichten van een museum van oudheden
15.01/01
Gebouw en inrichting: Gebouw Natuurlijke Historie (Rapenburg 28)
15.01
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende het huren van panden om te dienen als museumruimte
15.01/06
Gebouw en inrichting: Rapport van de commissie van advies betreffende veranderingen bij en de verhouding van het RMO met 's-Rijks Ethnographisch Museum
15.01/06
Gebouw en inrichting: Bestek en voorwaarden no. 22 wegens het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen der Rijksuniversiteit te Leiden, (waaronder Rijksmuseum van Oudheden) van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 december 1906
15.01/02
Gebouw en inrichting: Bestek en voorwaarden no. 22 wegens het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen der Rijksuniversiteit te Leiden, (waaronder Rijksmuseum van Oudheden) van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 december 1907
15.01/03
Gebouw en inrichting: Bestek en voorwaarden no. 22 wegens het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen der Rijksuniversiteit te Leiden, (waaronder Rijksmuseum van Oudheden) van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 december 1909
15.01/04
Gebouw en inrichting: Gebouwen algemeen: plattegronden en gevels na 1920
15.02
Gebouw en inrichting: Begane grond Rapenburg 28 (excl. Taffehzaal)
15.03/01
Gebouw en inrichting: Calques van plattegronden en technische voorzieningen van de diverse zalen op de eerste en tweede verdieping aan het Rapenburg
15.05/02c
Gebouw en inrichting: Minuut van een uitgaande brief van het opgravingsteam te Aboe-Simbel aan Henk (Klasens?) betreffende het naar Nederland halen van de tempel van Derr
15.04/03
Gebouw en inrichting: Eerste verdieping Rapenburg 28: glaszaal
15.05/02a
Gebouw en inrichting: Eerste verdieping Rapenburg 28: algemeen
15.05/01
Gebouw en inrichting: Eerste verdieping Rapenburg 28: Egyptische kleinkunst, mummiezaal, Voor-Azië, glazenzaal. Zaal KPK
15.05/02c
Gebouw en inrichting: Eerste verdieping Rapenburg 28: tribunezaal, Etruskenzaal
15.05/02b
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende de regeling van de overdracht van de tempel van Taffeh door de Verenigde Arabische Republiek aan de Nederlandse regering
15.04/03
Gebouw en inrichting: Calque van de verbouwing van Papengracht 21
15.09/01
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende het doen van voorstellen en het treffen van voorbereidingen voor plaatsing van de Taffehtempel op de binnenplaats
15.04/02
Gebouw en inrichting: Papengracht 21: algemeen
15.09/01
Gebouw en inrichting: Calques van de verbouwing van de keuken van Rapenburg 28 tot kantine
15.03/02
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende het transport naar en de aankomst in Nederland van de tempel van Taffeh
15.04/04
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: verworpen plannen
15.04/01
Gebouw en inrichting: Tekeningen van ontwerpen en bestekken van de bouw van een overkapping over de binnenplaats ten behoeve van de plaatsing van de Taffehtempel
15.04/01b
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: overdracht en transport Taffehtempel
15.04/04
Gebouw en inrichting: Taffeh-zaal: tekeningen Taffehtempel, opbouw en publiciteit
15.04/05
Gebouw en inrichting: Correspondentie met het Ministerie van CRM, het Prins Bernhard Fonds, de Rijksgebouwendienst, het Egyptisch Museum in Cairo en andere instellingen en personen over de opbouw van de tempel van Taffeh te Leiden
15.04/06
Gebouw en inrichting: Verslagen betreffende het doen verbouwen en veranderen van museumruimten
15.02/01
Gebouw en inrichting: Verslagen bouwvergaderingen
15.02/01a
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende het aankopen van panden aan de Papengracht ten behoeve van de museale bedrijfsvoering en het programma van eisen hiertoe
15.02/03
Gebouw en inrichting: Plattegronden en doorsneden van de museumruimten van het RMO van vóór het project Papengracht
15.02/02
Gebouw en inrichting: Calques van de inrichting van de Egyptische beeldenzaal op de begane grond
15.03/02
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende het aanbrengen van een lift in het museum
15.02/03
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheid van het aanbrengen van een verbindingsgang onder de Papengracht
15.02/03
Gebouw en inrichting: Plattegronden en rapporten bouw Rijksmuseum van Oudheden 1975-1984
15.02/02
Gebouw en inrichting: Bouw 1974-1983 gebouwen Rijksmuseum van Oudheden: Herstructureringsplannen, Programma van Eisen Fase I en II, Algemeen getekend Programma van Eisen Fase I, Beveiliging, Centrale Meldkamer
15.02/03
Gebouw en inrichting: Calque van de inrichting van de klassieke beeldenzaal op de begane grond
15.03/02
Gebouw en inrichting: Stukken betreffende de bouw van een lift en invalidentoilet
15.03/02
Gebouw en inrichting: Correspondentie met krakers betreffende een aansporing om het pand Papengracht 25A te ontruimen
15.02/03
Gebouw en inrichting: Begane grond Rapenburg 28 (excl. Taffehzaal)
15.03/02