Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Brieven Ministerie

(47)
Archiefstuk
Inv.nr.
Opgravingen, vondsten en onderzoek
17.02.04/02
Aanvrage om subsidie, budget en credieten
17.02.04/02
Begrotingsaanvrage
17.02.04/02
Bemiddelingsbureau Ministerie van Financiën
17.02.04/02
Boekwerken: aankoop en schenking
17.02.04/02
Dankbetuigingen en onderscheidingen
17.02.04/02
Declaraties, décharges enzovoorts
17.02.04/02
Entreegelden en bezoeken
17.02.04/02
Gelden ter goede rekening
17.02.04/02
Gemengd
17.02.04/02
Meubilair
17.02.04/02
Museumgebouwen
17.02.04/02
Voorwerpen: afstand, ruil en verlies
17.02.04/01
Personeel: gratificaties
17.02.04/02
Personeel: pensioenen
17.02.04/02
Personeel: gemengd
17.02.04/02
Personeel: salarissen, toeslag
17.02.04/02
Postrekening
17.02.04/02
Publicaties
17.02.04/02
Publicaties: ruil en afstand
17.02.04/02
Rijksinkoopbureau
17.02.04/02
Vondsten: oudheidkundig bodemonderzoek
17.02.04/02
Voorwerpen: aankoop
17.02.04/02
Voorwerpen: afstand, ruil en verlies
17.02.04/02
Personeel: pensioen
17.02.04/01
Begrotingsaanvrage
17.02.04/01
Boekwerken: aankoop en schenking
17.02.04/01
Buitenland
17.02.04/01
Declaraties enzovoorts
17.02.04/01
Gelden ter goede rekening
17.02.04/01
Dankbetuigingen en onderscheidingen
17.02.04/01
Gemengd
17.02.04/01
Museum: opening en sluiting
17.02.04/01
Museumgebouwen
17.02.04/01
Museum Kam Nijmegen
17.02.04/01
Opgravingen
17.02.04/01
Aanvrage subsidie
17.02.04/01
Personeel: gemengd
17.02.04/01
Personeel: salarissen, toeslag
17.02.04/01
Post Ministeries 1913-1916
17.02.04/01
Post Ministerie van Binnenlandse Zaken 1910-1912
17.02.04/01
Post diverse Ministeries en Rekenkamer 1906-1909
17.02.04/01
Post overige Ministeries en Rekenkamer 1910-1912
17.02.04/01
Publicaties
17.02.04/01
Publicaties ruil en afstand
17.02.04/01
Rijksinkoopbureau
17.02.04/01
Vondsten (oudheidkundig bodemonderzoek)
17.02.04/01