Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Brieven curatoren RUL

(227)
Archiefstuk
Inv.nr.
Voorwerpen: aankoop
17.02.05/02
Opgravingen
17.02.05/01
Personeel: gemengd
17.02.05/01
Personeel: verloven
17.02.05/02
Personeel: vacatures
17.02.05/02
Personeel: salarissen, toeslag
17.02.05/02
Publicaties: ruil en afstand
17.02.05/02
Publicaties en catalogi
17.02.05/02
Voorwerpen: schenkingen
17.02.05/02
Voorwerpen: afstand, ruil en verlies
17.02.05/02
Auto (opgravingswagen)
17.02.05/01
Voorwerpen: aankoop
17.02.05/02
Vondsten
17.02.05/02
Uitlening archief
17.02.05/02
Rijksinkoopbureau Den Haag
17.02.05/02
Algemene Rekenkamer
17.02.05/02
Post Curatoren 1906-1909
17.02.05/02
Post Curatoren 1910-1912
17.02.05/02
Post Curatoren 1913-1916
17.02.05/02
Museum: opening en sluiting
17.02.05/01
Aanvragen om subsidie, budget
17.02.05/01
Begroting enzovoorts
17.02.05/01
Belastingen, invoer enzovoorts
17.02.05/01
Bibliotheken, boekwerken enzovoorts
17.02.05/01
Credieten
17.02.05/01
Dankbetuigingen en onderscheidingen
17.02.05/01
Declaraties enzovoorts
17.02.05/01
Drentse Oudheidkundige Commissie
17.02.05/01
Gelden ter goede rekening
17.02.05/01
Gemengd
17.02.05/01
Gipsafgietsels
17.02.05/01
Munt- en Penningkabinet
17.02.05/01
Museumbezoek
17.02.05/01
Museumcursussen, colleges enzovoorts
17.02.05/01
Museumgebouwen
17.02.05/01
Museum Kam Nijmegen
17.02.05/01
Entreegelden
17.02.05/01
Begroting
17.02.05/03
Museumgebouwen
17.02.05/03
Museumcursussen, colleges enzovoorts
17.02.05/03
Museum: bezoek
17.02.05/03
Gipsafgietsels
17.02.05/03
Gemengd
17.02.05/03
Gelden ter goede rekening
17.02.05/03
Entreegelden
17.02.05/03
Declaraties enzovoorts
17.02.05/03
Correspondenten van het R.M.O.
17.02.05/03
Bibliotheek, boekwerken enzovoorts
17.02.05/03
Auto curatoren
17.02.05/03
Aanvragen subsidie
17.02.05/03