Filter

Data

Neem contact op

Mariëlle Bulsink,
archivaris RMO

Tel: 071 – 5163 124
Stuur een bericht

Archief Vereniging Antieke Beschaving

(9)
Archiefstuk
Inv.nr.
Archief Vereniging Antieke Beschaving: ledenlijst
20.10.02/01
Archief Vereniging Antieke Beschaving: lijsten bulletin naar binnenlandse en buitenlandse bibliotheken, inkomsten en uitgaven + begrotingen, verlagen vergaderingen, ledenlijst, facturen, correspondentie
20.10.03/01
Archief Vereniging Antieke Beschaving: kasboekje
20.10.01/01
Archief Vereniging Antieke Beschaving: programma archeologen-dag, archaeologische berichten, facturen, cheques, adreswijzigingen
20.10.03/02
Archief Vereniging Antieke Beschaving: facturen, correspondentie aan bank over checks die op de rekening moeten worden gezet, correspondentie over openstaande rekeningen van leden, rekeningen, declaraties
20.10.03/03
Archief Vereniging Antieke Beschaving: kasboekje
20.10.01/02
Archief Vereniging Antieke Beschaving: notulen, exploitatie overzichten, begrotingen
20.10.03/04
Archief Vereniging Antieke Beschaving: kasboekje
20.10.01/03
Archief Vereniging Antieke Beschaving: ledenlijsten (5 maal)
20.10.02/02