Beschrijven brievenarchief

‘Liefdewerk oud papier’
Het RMO is op zoek naar vrijwilligers die thuis in hun eigen tempo een steentje willen bijdragen aan het ontsluiten van het digitale brievenarchief 1818-1923. Een deel van het brievenarchief is inmiddels geconserveerd en gedigitaliseerd. De duizenden brieven geven inzicht in de museale activiteiten op het gebied van de Nederlandse, Griekse, Romeinse en Egyptische archeologie .

Ontsluiten
Het digitale brievenarchief 1818-1923 is op jaar geordend en nu alleen nog door te bladeren. Dit maakt het vinden van een specifieke brief een lastig en tijdrovend karwei, zeker wanneer niet duidelijk is wanneer de brief geschreven is. Daarom heeft het museum besloten dit brievenarchief nader te ontsluiten en doorzoekbaar te maken door middel van zoektermen. En hier kunt u aan meewerken.

Wat houdt het werk in?
Om het digitale archief te kunnen ontsluiten zijn gegevens van iedere brief noodzakelijk, zoals afzender, geadresseerde, datum, plaats etc. Deze zogenaamde metadata zijn deels te vinden in indexboeken waarin van iedere brief dergelijke gegevens zijn opgenomen, en deels in de brieven zelf. U wordt gevraagd om deze gegevens in een digitaal formulier in te voeren. Daardoor kan iemand die op zoek is naar correspondentie van een persoon maar niet weet wanneer de briefwisseling heeft plaatsgevonden, toch de juiste brieven vinden met een simpele druk op de knop.

Bijkomstigheden
Voor uw inspanningen zal het museum u bedanken in de vorm van bijvoorbeeld uitgaven van het museum of speciale rondleidingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project ‘Liefdewerk oud papier’ kunt u terecht bij Mariëlle Bulsink, de archivaris van het museum: tel. 071-5 163 124.
U kunt zich hier aanmelden voor het project. Voor vrijwilligers die zich hebben aangemeld zal er vóór de start van het project een informatiebijeenkomst in het museum worden gehouden.