Kopieboek verzonden brieven, met index (1906-1918)